Gwarancja

3d ilustracja znak gwarancyjny z kluczem i śrubokrętem

* Zakres gwarancji obejmuje zarówno kompletne produkty oświetleniowe, jak i komponenty.

* Średnio 3 lata gwarancji, możliwość przedłużenia zgodnie z wymaganiami.

* Bezpłatne części zamienne są objęte gwarancją.

* Zwroty w ciągu 7 dni i wymiany w ciągu 30 dni są akceptowalne w przypadku sprzedaży.

* Szybka odpowiedź na wszelkie zapytania w ciągu 12 godzin.

* Problem rozwiązany i naprawione produkty odesłane w ciągu 3 dni od otrzymania zwrotów.

Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt VKS Lighting został zainstalowany i eksploatowany w warunkach środowiskowych mieszczących się w normalnym określonym zakresie roboczym produktu.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje utraty lub uszkodzenia produktu spowodowanego przez: zaniedbanie;nadużywać;nadużywanie;niewłaściwe obchodzenie się;niewłaściwa instalacja, przechowywanie lub konserwacja;szkody spowodowane ogniem lub działaniem siły wyższej;wandalizm;zamieszki społeczne;skoki napięcia;niewłaściwe zasilanie;fluktuacje prądu elektrycznego;instalacje środowiska korozyjnego;wibracje indukowane;oscylacja harmoniczna lub rezonans związany z ruchem prądów powietrza wokół produktu;zmiana;wypadek;nieprzestrzeganie instrukcji instalacji, obsługi, konserwacji lub ochrony środowiska.

NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO LUB KONKRETNEGO CELU ANI NIE MOŻE BYĆ DOROZUMIANA.ŻADNE INNE GWARANCJE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.

Warunki gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie stanowią jedyne i wyłączne zadośćuczynienie dla nabywcy produktów VKS Lighting i określają całkowitą odpowiedzialność i zobowiązania VKS Lighting wobec takiego nabywcy.

GWARANCJA JEST NIEWAŻNA, JEŚLI PRODUKT NIE JEST UŻYWANY DO CELU, DO KTÓREGO PRODUKT JEST PRZEZNACZONY.

Jeśli produkt jest wadliwy, produkt ten zostanie naprawiony lub wymieniony, według uznania VKS Lighting.Niniejsza gwarancja jest wyraźnie ograniczona do naprawy lub wymiany produktu.Niniejsza gwarancja przyznaje klientowi określone prawa, które różnią się w zależności od stanu i prowincji.Żaden dystrybutor, sprzedawca, dealer, sprzedawca detaliczny ani inny przedstawiciel nie jest upoważniony do zmiany lub modyfikacji niniejszej gwarancji, ustnie lub pisemnie, w jakimkolwiek zakresie.